Actueel GP nieuws
Home » Colofon & Contact
Colofon & Contact

Colofon & Contact

GymPOWER is een sportnieuwsmedium, dat sinds 2008 alle artistieke en gymnastische sporten in en buiten Nederland volgt, alsmede alle daarmee gerelateerde (dans)disciplines, evenementen, shows en andere activiteiten en zaken die nieuwsfeiten opleveren en representatief zijn voor deze sporten.

De naam en het logo van GymPOWER® is een geregistreerd merk en is eigendom van Stichting GymPOWER. Deze organisatie is in 2010 opgericht te Rotterdam en zet zich in het algemeen en in het bijzonder in voor publiciteit over artistieke en gymnastische sporten. Vanaf 1 oktober 2018 wordt het sportsnieuwsmedium GymPOWER in samenwerking met Stichting GymPOWER beheerd en vormgegeven door het persbureau GP Sports Media.

Hoofdactiviteit van Stichting GymPOWER is het faciliteren en mogelijk maken van het sportnieuwsmedium en het persbureau dat GymPOWER mogelijk maakt. De Sportredactie van GymPOWER opereert zelfstandig onder leiding van haar Hoofdredacteur en verzorgt verslaggeving en nieuwsgaring via diverse (online) kanalen en media, waaronder deze sportnieuwswebsite, onder het motto: ‘Objectief, onafhankelijk, enthousiast en authentiek!

GymPOWER heeft zich aangesloten bij en georganiseerd naar de richtlijnen van de Nederlandse Sport Pers Service (NSP), de Association International du Press Sportive (AIPS), de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NvJ) en het Verbond van Gymsportjournalisten (VGSJ).

De Sportredactie van GymPOWER Sportmagazine bestaat per 1 oktober 2018 uit:

  • Hoofdredactie: Casper Beijn
  • Eindredactie: Casper Beijn, Justin Stook en Theresa Beijn
  • Sportjournalisten/verslaggevers: Martine Hooijenga-Le Duc, Justin Stook, Jeroen de Bruin, Mariska Werring, Nicole Slaap, Eline Windig, Juka Rosales, Theresa Beijn, Anna de Visser, Petra Hoogkamer en Casper Beijn.
  • Sportfotografen: Maurice Smeets, Han Balk, Ineke Klaassen, Yoshida Rosenboom en Bart Treuren
  • Videografen en video-editing: Jeroen de Bruin, Mariska Werring en Casper Beijn
  • Columnist: Maurice Smeets, Dian Nissen Ramirez
  • Grafische vormgeving:  Bart Treuren en Juka Rosales
  • Webmaster: Theresa Beijn

In de Redactieraad van GymPOWER (2017-2019) hebben zitting drie leden namens de journalisten en redacteurs, de foto- en videografen en de ICT-ers/grafische vormgevers. De Voorzitter van het Bestuur van Stichting GymPOWER alsmede de Hoofdredacteur van het GymPOWER Sportmagazine hebben hierin ook zitting, met spreekrecht maar geen stemrecht. Het Redactiestatuut 2017-2019, is opgesteld volgens de wettelijke richtlijnen en spelregels van de NSP, de AIPS,  de NVJ en het VGSJ.

Op alle beelden en teksten gemaakt onder (pers)accreditatie voor en gepubliceerd op de media(kanalen) van GymPOWER berust copyright en auteursrechten van betrokken rechthebbenden. Onze (nieuws)beelden en -teksten zijn niet bestemd voor commercieel gebruik. Noch de publicaties noch (delen van) de tekst noch de beelden uit deze publicaties mogen elders, anders dan de media(kanalen) van GymPOWER, gepubliceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke (per mail) toestemming van de Hoofdredacteur van GymPOWER.

Stichting GymPOWER en haar Sportredactie behouden zich alle rechten voor en wijzen alle aansprakelijkheid af voor het onjuiste gebruik van de content die namens haar onder (pers)accreditatie is gemaakt en gepubliceerd is op haar media(kanalen). Misbruik dat indruist tegen de Mediawet en de spelregels van de Journalistiek, zoals plagiaat, inbreuk op auteursrechten en oneigenlijk gebruik van tekst en beelden van GymPOWER wordt aangekaart en gemeld bij de desbetreffende instantie(s) en belanghebbenden. Zie ook de disclaimer op deze website.

Heb je interesse in het werk van de Redactie van GymPOWER Sportmagazine of heb je een pers- of nieuwsbericht, kopij, een nieuwstip, een verzoek tot rectificatie of vragen en/of opmerkingen of reacties op de publicaties op en in onze media dan kun je ook een bericht sturen via redactie@gympower.nl