Actueel op GymPOWER Sportmagazine
Home » Colofon Redactie GymPOWER®
Colofon Redactie GymPOWER®

Colofon Redactie GymPOWER®

Ontwerp © Glenn van den Bosch | Foto's © Fotografen Team GymPOWER

GymPOWER Sportmagazine is een sportnieuwsmedium, gevestigd te Rotterdam, dat sinds 2008 alle artistieke en gymnastische sporten in en buiten Nederland volgt, alsmede alle daarmee gerelateerde (dans)disciplines, evenementen, shows en andere activiteiten en zaken die nieuwsfeiten opleveren voor deze sporten.

De Redactie van het GymPOWER Sportmagazine opereert zelfstandig onder leiding van haar Hoofdredactie en verzorgt verslaggeving en nieuwsgaring via website, magazine, youtube- en livestreamkanaal en social media, onder het motto: ‘Objectief, onafhankelijk, enthousiast en authentiek!

De Redactie van GymPOWER is middels haar Hoofdredacteur aangesloten bij en georganiseerd naar de richtlijnen van de Nederlandse Sport Pers Service (NSP), de Association International du Press Sportive (AIPS), de Vereniging voor Gymsportjournalisten (VGSJ) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NvJ).

Het Redactieteam van GymPOWER Sportmagazine bestaat per januari 2018 uit:

  • Hoofd- en eindredacteur en sportjournalist: Maria Theresa Da Silva de Abreu e/v Beijn
  • Sportfotograaf en columnist: Maurice Smeets
  • Redacteurs en sportjournalisten: Martine Hooijenga-Le Duc,  Justin Stook
  • Meewerkende sportfotografen: Han Balk, Ineke Klaassen, Yoshida Rosenboom, Bart Treuren,
  • Meewerkende columnisten: Dian Nissen Ramirez, Juka Rosales/Gimnasia Latina
  • Meewerkende journalisten/verslaggevers: Casper Beijn, Eric Boonstra-Holland, Jeroen de Bruin, Sanne Faber, Petra Hoogkamer, Wouter de Leur, Sabine Monden, Nicole Slaap, Anna de Visser, Anouk Wallenburg, Mariska Werring, Ruben Wiersma, Merel Wilken, Eline Windig.

 

Namen van redacteurs en auteurs van teksten en beelden tussen 2008-2017 zijn bekend bij de Redactie van GymPOWER Sportmagazine.

De huidige Redactieraad van GymPOWER Sportmagazine (2017-2019) bestaat uit Petra Hoogkamer (redactie en verslag), Maurice Smeets (fotografie en videografie) en Bart Treuren (grafische vormgeving). De Voorzitter van het Bestuur van Stichting GymPOWER alsmede de Hoofdredacteur van het GymPOWER Sportmagazine hebben hierin ook zitting, met spreekrecht maar geen stemrecht. Het Redactiestatuut 2017-2018, is opgesteld volgens de wettelijke richtlijnen en spelregels van de NSP, AIPS, VGSJ en NvJ.

Op alle beelden en teksten gemaakt onder (pers)accreditatie voor en gepubliceerd op de media(kanalen) van GymPOWER Sportmagazine berust copyright en auteursrechten van betrokken rechthebbenden. Onze (nieuws)beelden en -teksten zijn niet bestemd voor commercieel gebruik. Noch de publicaties noch (delen van) de tekst noch de beelden uit deze publicaties mogen elders, anders dan de media(kanalen) van GymPOWER Sportmagazine, gedeeld en gebruikt worden, zonder voorafgaande schriftelijke (per mail) toestemming van de Hoofdredactie van GymPOWER.

De Redactie van GymPOWER Sportmagazine behoudt alle rechten voor en wijst alle aansprakelijkheid af voor het onjuiste gebruik van de content die namens haar onder (pers)accreditatie is gemaakt en gepubliceerd is op haar media(kanalen). Misbruik dat indruist tegen de Mediawet en de spelregels van de Journalistiek wordt aangekaart en gemeld bij de desbetreffende instantie(s).

De huidige website van GymPOWER Sportmagazine is ontworpen door © Sandra Krougman van inSet en wordt ondersteund door WordPress. De banner van GymPOWER Sportmagazine is een ontwerp uit 2016 van © Glenn van den Bosch, waarbij foto’s zijn gebruikt uit 2015-2016 gemaakt onder accreditatie van GymPOWER Sportmagazine door verschillende © fotografen van Team GymPOWER.

Het huidige sportmagazine van GymPOWER, een uitgave van © Stichting GymPOWER, is grafisch ontworpen door © Sandra Krougman en in 2016 en 2017 grafisch verder ontwikkeld door teamleden Glenn van den Bosch en Bart Treuren in overleg met de Hoofdredactie en, qua content, het Redactie- en verslagteam van GymPOWER Sportmagazine.

Heb je interesse in het werk van de Redactie van GymPOWER Sportmagazine of heb je een pers- of nieuwsbericht, kopij, een nieuwstip, een verzoek tot rectificatie of vragen en/of opmerkingen of reacties op de publicaties op en in onze media dan kun je een bericht sturen via het contactformulier op deze website of mailen via redactie@gympower.nl of sportredactie.gympower@gmail.com.

Sinds 2010 wordt het nieuwsmedium gefaciliteerd door Stichting GymPOWER, een non profit organisatie die gevestigd is te Nieuwerkerk aan den IJssel en die zich in het algemeen inzet voor de publiciteit, promotie en ondersteuning van de beoefening van artistieke en gymnastische sporten op een veilige en positieve manier. De naam en het logo van GymPOWER® is een geregistreerd merk en is eigendom van Stichting GymPOWER. Wil je meer weten over deze organisatie en wat ze voor jouw club, sport, sporters of evenement kan betekenen, neem dan contact op met het Bestuur van Stichting GymPOWER via gympower-algemeen@outlook.com.