Actueel op GP
Home » Colofon & Contact
Colofon & Contact

Colofon & Contact

GymPOWER is een sportnieuwsmedium, dat sinds 2008 alle acrobatische, artistieke en gymnastische sporten in en buiten Nederland volgt, alsmede alle daarmee gerelateerde (dans)disciplines, evenementen, shows en andere activiteiten en zaken die nieuwsfeiten opleveren en representatief zijn voor deze sporten. De naam en het logo van GymPOWER® is een geregistreerd merk en is eigendom van Stichting GymPOWER.

Stichting GymPOWER is een non profit organisatie, die in 2010 is opgericht te Rotterdam en die zich in het algemeen en in het bijzonder inzet voor publiciteit over artistieke, acrobatische en gymnastische sporten. Hoofdactiviteit van Stichting GymPOWER is daarom het faciliteren en mogelijk maken van het sportnieuwsmedium GymPOWER, het werk van haar Sportredactie en haar mediakanalen. Nevenactiviteiten dienen om dat doel te kunnen bewerkstelligen, zoals het aanbod van livestreamregistratie met of zonder live scoressysteem van GymPOWER TV en publicaties die gerelateerd zijn aan het werk van de Sportredactie van GymPOWER. Het Bestuur van Stichting GymPOWER bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf bestuursleden. Per januari 2019 is er een vacature.

De Sportredactie van GymPOWER opereert journalistiek en redactioneel zelfstandig onder leiding van haar Hoofdredacteur en verzorgt verslaggeving en nieuwsgaring over acrobatische, artistieke en gymnastische sporten via diverse (online) kanalen en media, waaronder deze sportnieuwswebsite, onder het motto: ‘Objectief, onafhankelijk, enthousiast en authentiek!

GymPOWER heeft zich aangesloten bij en georganiseerd naar de richtlijnen van de Nederlandse Sport Pers Service (NSP), de Association International du Press Sportive (AIPS), de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NvJ) en het Verbond van Gymsportjournalisten (VGSJ).

De Sportredactie van GymPOWER bestaat per 1 januari 2019 uit:

  • Hoofdredacteur, beheer website en social media: Casper Beijn
  • Eindredactie tekst en beeld: Casper Beijn, Justin Stook en Therry da Silva
  • Sportjournalisten/verslaggevers, redacteurs, bloggers en columnisten: Anna de Visser, Casper Beijn, Dian Nissen Ramirez (Trampolinediva.com), Eline Windig, Eric Boonstra-Holland, Hanneke Nolten, Justin Stook, Martine Hooijenga-Le Duc (AcroGymPOWER), Maurice Smeets, Nicole Slaap en Therry da Silva (GP Sports Media en GLobalGP)
  • Sportfotografen en andere samenwerkingspartners: Ad de Visser, Bart Treuren (RGym.eu en Rhonrad.eu), Han Balk (Han Balk Photography), Ineke Klaassen, Juka Rosales (Gimnasia Latina/GLobalGP), Maurice Smeets (108sports.online) en Yoshida Rosenboom (Yoshida Creative Productions & Photography)
  • Vlogs, videografie en livestream & scores: Casper Beijn, Mariska Werring, Jeroen de Bruin
  • Grafische vormgeving: Bart Treuren, Martine Hooijenga-Le Duc

De Redactieraad van GymPOWER

In de Redactieraad van GymPOWER hebben om de twee jaar minimaal drie maximaal vijf leden zitting namens de journalisten en redacteurs, de foto- en videografen en de ICT-ers/grafische vormgevers van de Sportredactie. Per januari 2019 bestaat de Redactieraad uit: Maurice Smeets, Bart Treuren en Martine Hooijenga-Le Duc. De Voorzitter van het Bestuur van Stichting GymPOWER alsmede de Hoofdredacteur van het GymPOWER Sportmagazine hebben conform het Redactiestatuut ook zitting in de Redactieraad, maar met spreekrecht en geen stemrecht. De Redactieraad houdt toezicht op het werk van de Sportredactie en het beleid van het Bestuur van Stichting GymPOWER conform het Redactiestatuut van GymPOWER, dat is opgesteld volgens de wettelijke richtlijnen en spelregels van de NSP, de AIPS,  de NVJ en het VGSJ, inclusief de AVG-regels voor (sport)pers, -journalistiek en (-nieuws)publicaties met -beelden.

Op alle beelden en teksten gemaakt onder (pers)accreditatie voor en gepubliceerd op de media(kanalen) van GymPOWER berust copyright en auteursrechten van betrokken rechthebbenden. Onze (nieuws)beelden en -teksten zijn niet bestemd voor commercieel gebruik. Noch de publicaties noch (delen van) de tekst noch de beelden uit deze publicaties mogen elders, anders dan de media(kanalen) van GymPOWER, deels of in hun geheel gepubliceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke (per mail) toestemming van de Sportredactie van GymPOWER (middels haar Hoofdredacteur), anders dan zoals door de wettelijke regels voorgeschreven voor (beeld)citaten met bronvermelding.

Stichting GymPOWER en haar Sportredactie behouden zich alle rechten voor en wijzen alle aansprakelijkheid af voor het onjuiste gebruik van de content die namens haar onder (pers)accreditatie is gemaakt en gepubliceerd is op haar media(kanalen). Misbruik dat indruist tegen de Mediawet, de privacywet AVG en de spelregels voor de (sport)journalistiek en persvrijheid, zoals plagiaat, inbreuk op auteursrechten, intimidatie tot wijziging van publicaties en oneigenlijk gebruik van tekst en beelden van GymPOWER wordt aangekaart en gemeld bij de desbetreffende instantie(s) en belangenbehartigers van sport en journalistiek. Zie ook de disclaimer op deze website.

Regels voor (sport)pers en (beeld)journalistiek o.g.v. de privacywet AVG (2018)

Wat betreft de nieuwe privacywetgeving AVG,Volgens de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), waarbij de Sportredactie van GymPOWER is aangesloten, staat vast dat voor (sport)pers en (beeld)journalistiek niet alle bepalingen uit de AVG gelden, als de gemaakte beelden uitsluitend voor journalistieke doeleinden worden gebruikt. Bepaalde rechten die personen hebben op grond van de AVG (zonder opgaaf van redenen of motivatie die de persvrijheid overstijgen) zijn in dat geval niet van toepassing. Dat houdt in:

– geen recht op vergetelheid: er kan dus achteraf niet geëist worden persoonsgegevens te verwijderen uit (online) publicaties in tekst en beeld;
– geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming achteraf niet worden ingetrokken;
– geen recht op rectificatie van tekst met uitspraken die gedaan zijn en beelden die gemaakt zijn tijdens reportages voor nieuwspublicaties;
– geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende nieuwsmedium;
– geen recht op bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende nieuwsmedium;

– geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben.

De Autoriteit Persoonsgegevens die naleving van de AVG  moet bewaken en afdwingen, is conform de AVG niet bevoegd in het geval van (sport)pers en (beeld)journalistiek
Er wordt overigens wat de AVG betreft verschil gemaakt tussen nieuwsbeelden (tijdens wedstrijden: op de wedstrijdvloer en in de mixed zone) en van individuele interviews (portretten). Voor dat laatste moet ook de pers (apart) schriftelijke toestemming hebben en moet dit expliciet in de aanvraag en toekenning van de persaccreditatie of verzoek tot persoonlijk interviews  staan.

Redactioneel werk en andere diensten GymPOWER

Heb je interesse in een bijdrage aan het werk van de Sportredactie van GymPOWER of heb je een pers- of nieuwsbericht, kopij, een nieuwstip, belangstelling voor livestreamregistratie met of zonder live scoressysteem en beamer, een verzoek tot rectificatie of vragen en/of opmerkingen of reacties op de publicaties op en in onze media, neem dan contact op met de Sportredactie via de Hoofdredacteur (redactie@gympower.nl) of het Bestuur van Stichting GymPOWER (info@gympower.nl).

Bestuur Stichting GymPOWER en haar Sportredactie 

GymPOWER® 2008-2019 © Stichting GymPOWER te Rotterdam| Alle rechten voorbehouden.