Actueel GP nieuws
Home » Colofon & Contact
Colofon & Contact

Colofon & Contact

GymPOWER is een persbureau met een eigen sportnieuwsmedium,  dat sinds 2008 alle artistieke en gymnastische sporten in en buiten Nederland volgt, alsmede alle daarmee gerelateerde (dans)disciplines, evenementen, shows en andere activiteiten en zaken die nieuwsfeiten opleveren en representatief zijn voor deze sporten.

De naam en het logo van GymPOWER® is een geregistreerd merk en is eigendom van Stichting GymPOWER. Deze organisatie is in 2010 opgericht te Rotterdam en zet zich in het algemeen in voor publiciteit over de beoefening van artistieke en gymnastische sporten op een veilige en positieve manier.

Hoofdactiviteit van Stichting GymPOWER is daarom het faciliteren en mogelijk maken van het eigen persbureau en sportnieuwsmedium. De Sportredactie van GymPOWER opereert zelfstandig onder leiding van haar Hoofdredacteur en verzorgt verslaggeving en nieuwsgaring via diverse (online) kanalen en media, waaronder deze sportnieuwswebsite, onder het motto: ‘Objectief, onafhankelijk, enthousiast en authentiek!

GymPOWER heeft zich aangesloten bij en georganiseerd naar de richtlijnen van de Nederlandse Sport Pers Service (NSP), de Association International du Press Sportive (AIPS), de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NvJ) en het Verbond van Gymsportjournalisten (VGSJ).

Het Redactieteam van GymPOWER Sportmagazine bestaat per 1 juli 2018 uit:

  • Hoofd- en eindredactie: Casper Beijn
  • Sportjournalisten/verslaggevers: Martine Hooijenga-Le Duc, Justin Stook, Nicole Slaap, Eline Windig, Merel Wilken, Sabine Monden, Eric Boonstra-Holland, Anna de Visser, Petra Hoogkamer en Maria Theresa Da Silva de Abreu e/v Beijn.
  • Sportfotografen: Maurice Smeets, Han Balk, Ineke Klaassen, Yoshida Rosenboom, Bart Treuren en Ruben Wiersma
  • Videografen/livestream: Jeroen de Bruin, Wouter de Leur en Mariska Werring
  • Columnisten: Dian Nissen Ramirez en Juka Rosales/Gimnasia Latina
  • Grafische vormgeving:  Bart Treuren
  • Webmaster: Maria Theresa Da Silva de Abreu e/v Beijn

In de Redactieraad van GymPOWER (2017-2019) hebben zitting drie leden namens de journalisten en redacteurs, de foto- en videografen en de ICT-ers/grafische vormgevers. De Voorzitter van het Bestuur van Stichting GymPOWER alsmede de Hoofdredacteur van het GymPOWER Sportmagazine hebben hierin ook zitting, met spreekrecht maar geen stemrecht. Het Redactiestatuut 2017-2019, is opgesteld volgens de wettelijke richtlijnen en spelregels van de NSP, de AIPS,  de NVJ en het VGSJ.

Op alle beelden en teksten gemaakt onder (pers)accreditatie voor en gepubliceerd op de media(kanalen) van GymPOWER berust copyright en auteursrechten van betrokken rechthebbenden. Onze (nieuws)beelden en -teksten zijn niet bestemd voor commercieel gebruik. Noch de publicaties noch (delen van) de tekst noch de beelden uit deze publicaties mogen elders, anders dan de media(kanalen) van GymPOWER, gepubliceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke (per mail) toestemming van de Hoofdredacteur van GymPOWER.

Stichting GymPOWER en haar Sportredactie behouden zich alle rechten voor en wijzen alle aansprakelijkheid af voor het onjuiste gebruik van de content die namens haar onder (pers)accreditatie is gemaakt en gepubliceerd is op haar media(kanalen). Misbruik dat indruist tegen de Mediawet en de spelregels van de Journalistiek, zoals plagiaat, inbreuk op auteursrechten en oneigenlijk gebruik van tekst en beelden van GymPOWER wordt aangekaart en gemeld bij de desbetreffende instantie(s) en belanghebbenden.

Disclaimer AVG en Mediawet

Stichting GymPOWER handelt als organisatie conform de Europese privacywet en -regelgeving (AVG), als persbureau en sportnieuwsmedium conform de Mediawet en journalistieke spelregels. Aan het Bestuur van Stichting GymPOWER dan wel aan de Sportredactie van GymPOWER verstrekte contactgegevens en (ID)beelden worden gemaakt c.q. opgeslagen op externe/beveiligde gegevensdragers c.q. gepubliceerd op mediakanalen van GymPOWER, met uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen dan wel onder persaccreditatie, met als doel deze te kunnen publiceren op de media en in persberichten van GymPOWER alsmede om te kunnen blijven communiceren met betrokkenen, informatie te verstrekken over de publicaties en gemaakte afspraken na te komen. Mocht hier geen prijs (meer) op gesteld worden, dan kunt u uw toestemming hiervoor intrekken door een mail te sturen aan Stichting GymPOWER via info@gympower.nl. Recht op inzage, verzoek tot verwijdering of een ander hieraan gerelateerd verzoek geschiedt volgens genoemde AVG-regelgeving. NB: Op het journalistieke werk, (actie)beelden en publicaties van de Sportredactie van GymPOWER is de Mediawet en de spelregels voor sportjournalistiek van toepassing. De Sportredactie beroept zich hierbij op het recht op persvrijheid en vrije meningsuiting.

Heb je interesse in het werk van de Redactie van GymPOWER Sportmagazine of heb je een pers- of nieuwsbericht, kopij, een nieuwstip, een verzoek tot rectificatie of vragen en/of opmerkingen of reacties op de publicaties op en in onze media dan kun je ook een bericht sturen via info@gympower.nl