Actueel GP nieuws
Home » Geen categorie » Nieuwe wereldbond gaat voor Olympische status voor Rope Skipping
Nieuwe wereldbond gaat voor Olympische status voor Rope Skipping

Nieuwe wereldbond gaat voor Olympische status voor Rope Skipping

ROTTERDAM – Eind februari 2018 hebben de FISAC-IRSF en de WJRF aangekondigd te gaan fuseren tot de International Jump Rope Union (IJRU).  De twee internationale federaties die zich bezig houden met touwtjesspringen op topsportniveau – Jump Rope en Rope Skipping genaamd -, willen met de oprichting van één wereldbond de erkenning verkrijgen van de Global Association of International Sports Federations (GAISF), voorheen SportAccord. Daarmee kan de dynamische sport voor de felbegeerde Olympische status gaan, hetgeen wereldwijd tot inspiratie en motivatie zal strekken om nog verder te groeien in kwaliteit en kwantiteit. Een baanbrekend initiatief en dan ook ‘hot news’ dat goed is ontvangen in deze sportwereld.

Er wordt twee jaar voor uitgetrokken om het proces van unificatie te bewerkstelligen. Er wordt naar gestreefd dat de IJRU in de zomer van 2019 operationeel is en dat haar eerste Wereldkampioenschap in de zomer van 2020 gehouden kan worden. De FISAC-IRSF en de WJRF hebben de intentie uitgesproken om vanaf nu tot alsdan een overdracht te doen naar de nieuwe wereldbond en hun eigen rol af te bouwen. In 2018 en 2019 zullen beide federaties nog een eigen WK houden, uiterlijk 2020 worden beide opgeheven als IJRU volledig in werking is.

De intentieverklaring voor samenwerking van de twee federaties, die ook aan SportAccord (thans GAISF) is voorgelegd, dateert van oktober 2017. Er is een commissie opgericht, de ‘Transition Working Group’, die bestaat uit een vertegenwoordiging van het Bestuur van de huidige twee bonden. De commissie zal de voorbereidingen treffen voor de overdracht en de praktische invulling van de nieuw op te richten wereldbond. Eén van degenen die actief hebben bijgedragen aan dit proces is voormalig Bondscoach van België Sven de Vlam, die zelf ook de fusie van de Belgische Rope Skipping Federation met de Vlaamse Gymfed meemaakte. België is internationaal één van de toplanden in deze sport, die op EK en WK hoge ogen gooit.

Het hoofddoel van de IJRU is om de sport Jump Rope of Rope Skipping te promoten, te doen groeien en te ondersteunen in haar ontwikkeling wereldwijd, in een een veilig en dopingvrij sportklimaat. Daarvoor zullen alle reglementen opgesteld en maatregelen getroffen worden die noodzakelijk zijn. De nieuwe organisatie wil zich inzetten om de bekendheid van de sport te vergroten en onder de aandacht te brengen van een zo groot mogelijk publiek, waardoor de community en het netwerk en platform kan groeien en zo goed mogelijk kan worden ondersteund. Er zal daarom niet alleen gewerkt worden aan het creëren en opleiden van kader en het werven van leden, maar ook aan het genereren van (meer) publiciteit voor de sport via alle mogelijke media en middelen. In maart 2018 zullen meer details over de plannen verstrekt worden.

Bovenal willen beide federaties via de nieuwe wereldbond de sporters en de sport centraal stellen, zodat de voordelen van de fusie hen zal toekomen: “Onze atleten zijn heel bijzondere mensen; ze hebben de unieke vaardigheid om met een simpel touwtje innovatieve en adembenemende skills te tonen, waarmee ze de menselijke mogelijkheden een nieuwe dimensie geven. Hun vermogen om mensen die de sport zien direct aan te spreken, is van onschatbare waarde. Ze  zijn toegewijd aan ‘Fair play’ en geven het goede voorbeeld wat betreft de sportidealen. De ontwikkeling van de sport moet hen ten goede komen.” 

Er is in ieder van ons een touwtjesspringer te vinden, zei iemand ooit. “Dat is ook wat de sport zo speciaal maakt en waarom deze een mooie plek op het hoogste internationale sportpodium verdient. Je vindt rope skipping overal ter wereld. Een rope (touwtje) is goedkoop, draagbaar en toegankelijk voor miljoenen mensen. We beseffen dat het een unieke kans geeft om mensen over de hele wereld, al dan niet in de sport, bij elkaar te brengen. Dat is de missie van de IJRU, om effectief en betrokken te besturen in overeenstemming met de de waarden van diversiteit, inclusie, innovatie en excellentie.”

Rope Skipping Nederland hoopt dat de fusie veel rust en eenheid zal terugbrengen in de internationale ropeskipwereld. Bondscoach Sebastien Hoek: Voor ons betekent deze fusie in de praktijk weinig, wij hadden tenslotte geen (potentiële) deelnemers voor de WJR-bond. Het enige wat we moet afwachten is de veranderingen in regels. Maar ook hier geldt: je kan ertegen aanschoppen en klagen dat je lage punten scoort of het accepteren en integreren in je training en wedstrijddoelen.” Het Nederlandse Rope Skipteam is inmiddels begonnen aan de voorbereidingen voor het volgende EK Show Contest, dat op 24 november 2018 wordt gehouden in Bratislava, Slowakije. De sportkalender voor deze sport is te vinden op de website van de Nederlandse Rope Skipping Organisatie (NRSO).

Op de websites van de FISAC-IRSF en de WJRF staat alle informatie over de IJRU, de fusie, de sport en de missie in het Rope Skipping. Meer informatie over de sport in Nederland staat op de Facebookpagina en blogsite van Rope Skipping Nederland en de website van de Europese Rope Skipping Organisatie (ERSO).

Artikel © GymPOWER Sportmagazine | Tekst © Theresa Beijn | Logo IJRU © FISAC-IRSF & WJRF