Actueel op GP
Home » GP Actueel » Project ‘Thuis Bewegen’ geselecteerd voor Appeltjes van Oranje 2018
Project ‘Thuis Bewegen’ geselecteerd voor Appeltjes van Oranje 2018

Project ‘Thuis Bewegen’ geselecteerd voor Appeltjes van Oranje 2018

PUTTEN –  Het nieuwe jaar is mooi begonnen voor Stichting In Beweging. Haar project ‘Thuis Bewegen’ is geselecteerd voor de ‘Appeltjes van Oranje’ van het Oranjefonds.  De kans op het ‘Appeltje van Oranje” wordt mede bepaald door het aantal stemmen dat landelijk op een project wordt uitgebracht tijdens de stemtiendaagse van 8 t/m 17 januari 2018. Daarom doet ‘In Beweging’ een beroep op iedereen die weet hoe belangrijk dagelijks bewegen is voor elk mens om hen te helpen. Het enthousiasme is groot, inmiddels is de grens van 400 stemmen gepasseerd.

Met het project ‘Thuis Bewegen’ gaat Stichting In Beweging naar de mensen toe om samen thuis te bewegen! Als het niet meer mogelijk is om naar de sportclub of de sportschool te gaan missen mensen niet alleen de beweging maar ook het sociale contact. In 2014 is het idee ontstaan en dat hebben Desiré van Nieuwenhuizen en Annemieke Carbo nader uitgewerkt en opgezet. Carbo legt uit aan GymPOWER Sportmagazine: “Dit resulteerde in het project “Thuis Bewegen”. Het is een fantastisch project wat wij samen met heel veel plezier uitvoeren. Desiré voldoet aan de criteria van “De Appeltjes van Oranje”, initiatiefnemers tot 35 jaar, en zo is het vervolg ontstaan om dit initiatief in te dienen bij het Oranje Fonds. We willen graag de hulp iedereen inroepen  om hieraan bekendheid te geven. We trekken alle registers open, want onze doelgroep heeft vaak geen internet en is zeker niet voldoende  aanwezig op social media. Ik hoop van harte dat iedereen ons steunt met hun stem, zodat we ons kunnen blijven inzetten voor ze.”

Wat in 2014 startte ‘onder de carport’ en in enkele huiskamers is uitgegroeid tot een beweegproject waaraan wekelijks ongeveer 75 mensen deelnemen. Er is een uurtje ‘thuis bewegen’ op bijna alle dagen van de week. Dankzij subsidie van de Provincie Gelderland (Ondersteuning van initiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang) is gestart met een vervolgtraject in Putten, waarbij mensen kunnen aansluiten of waarbij belangstellenden zich kunnen aanmelden om in hun eigen huiskamer een beweeguurtje te starten. De beweeguren worden verzorgd door Annemieke Carbo (sportleidster/Ismakogiedocent), Desiré van Nieuwenhuizen en Gerwin Alderliesten (Fysiotherapie Klaarwaterbos). “We hebben een oefenprogramma opgezet, incl. een vrolijke poster met voorbeelden. Eenvoudige oefeningen waarbij we aandacht besteden aan lichte activiteiten in en om het huis. Bewust worden van je eigen (on)mogelijkheden is belangrijk. Mensen vinden vaak dat ze al genoeg bewegen, dat is natuurlijk heel mooi. Bewust bewegen en ook die spieren aan bod laten komen, die wat minder gebruikt worden, is een extraatje.”

De resultaten van de pilot hebben ook geleid tot belangstelling vanuit andere gemeenten en organisaties. Een reden om op zoek te gaan naar een nieuwe organisatievorm. Op 9 oktober 2017 is de Stichting In Beweging opgericht. Het bestuur bestaat uit: Willeke Geerts (voorzitter), Sander van Nieuwenhuizen (secretaris) en Anton Sluijs (penningmeester), zij zijn de enthousiaste bestuurders die de ontwikkelingen geheel op vrijwillige basis bestuurlijk in goede banen zullen leiden. “Ons project is niet alleen uniek omdat we de beweeguurtjes bij mensen thuis geven maar ook omdat de deelnemers zelf buren en vrienden uitnodigen om mee te doen. Deelnemers geven aan dat ze zich zekerder voelen en zijn blij dat ze de regie (deels) weer in eigen hand hebben. Het gevoel van welbevinden neemt toe en dat is een bijzonder mooi resultaat. Conditie, coördinatie, zelfvertrouwen en evenwicht zijn vooruit gegaan. Actieve en vooral ook gezellige uurtjes. Dat is dubbele winst!”

Ook de Stichting Welzijn Putten, vanaf het begin betrokken bij het project, juicht het initiatief toe. Het past in het streven dat mensen langer veilig zelfredzaam en zelfstandig kunnen blijven en weer participeren in de maatschappij om hen heen. In het eerste project van juni 2014 – december 2016 zijn bijna 140 senioren, waarvan een groot aantal in de leeftijd 80+, in ruim 120 verschillende kleine groepjes actief geweest!Wie wil starten met een groepje of meer informatie wil, kan contact opnemen met de Stichting in Beweging: Annemieke Carbo (projectleider) 0341-351360 of mailen naar info@stichtinginbeweging.nl

Stemmen op ‘Thuis Bewegen’ kan via de website van het Oranjefonds. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina en de website van Stichting In Beweging. In bovenstaande video/vlog, die ook op de website van Stichting In Beweging te vinden is, wordt meer duidelijk gemaakt over het project ‘Thuis Bewegen’. Het project ‘Thuis Bewegen’ is genomineerd voor de GymPOWER Sportaward 2017. In editie nummer 2017-04 staat meer informatie over het project.

Artikel © GymPOWER Sportmagazine | Tekst © Theresa Beijn | Foto/Poster © Stichting In Beweging