Actueel GP nieuws
Home » Vrienden van Stichting GymPOWER® – Club van 100
Vrienden van Stichting GymPOWER® – Club van 100

Vrienden van Stichting GymPOWER® – Club van 100

Als je Stichting GymPOWER wil (blijven) steunen en haar werk en activiteiten ten behoeve van de artistieke en gymnastische sporten mogelijk wil (blijven) maken, word dan Vriend van GymPOWER.  

Stichting GymPOWER biedt aan de Vrienden in haar Club van 100 bijzondere diensten aan zoals bijvoorbeeld door vermelding met een icoon met link op de website, een special in tekst en/of beeld van een evenement of de activiteiten van een club en/of gadgets en infoflyers in de GymPOWER-goodiebags. Ook kun je een evenement, activiteit of goed doel van Stichting GymPOWER steunen, alsook je vereniging of een sporter of team helpen met crowdfunding via gezamenlijke acties.

Als lid van de Club van 100 van Stichting GymPOWER, maakt de samenwerkingspartner per kalenderjaar minimaal € 100,00 over naar de bankrekening van Stichting GymPOWER, onder vermelding van Club van 100 en het desbetreffende kalenderjaar. Als dank krijg je een gratis exemplaar van het GymPOWER Sportmagazine. Daarnaast kunnen pers- en nieuwsberichten gestuurd worden aan de Redactie van GymPOWER Sportmagazine, die deze plaatst in een speciale rubriek daarvoor.

Visie, motto en doel:

Vrienden van Stichting GymPOWER onderschrijven visie, motto en doel van onze organisatie. Stichting GymPOWER zet zich als non profit organisatie in het algemeen in voor de publiciteit, promotie en ondersteuning van de beoefening van artistieke en gymnastische sporten op een veilige en positieve manier, onder het motto: ‘Objectief, onafhankelijk, enthousiast en authentiek!’

Het Bestuur van Stichting GymPOWER streeft ernaar alle gymnastische en artistieke sporten goed in beeld door het nieuwsmedium GymPOWER Sportmagazine te faciliteren en door andere (neven)activiteiten – zoals het GymPOWER Coachcongres, Open Podium & Symposium, de GymPOWER-infostand en netwerkbijeenkomsten en publicaties voor crowdfunding en support – te promoten, zonder onderscheid te maken tussen de diverse sporten en de verschillende niveaus.

Zo kunnen sportliefhebbers en iedereen binnen en buiten de artistieke en gymnastische sporten de raakvlakken en verbanden zien, elkaar versterken en beseffen dat er meer mogelijk is met sporttalent. Heel vaak wordt dat niet benut omdat de mogelijkheden en crossovers gewoonweg niet bekend zijn. Wij zijn geïnteresseerd in de sport zelf, de sporters, de coaching en het clubverband. We spelen een actieve rol in het verbinden van mensen uit diverse sporten zodat ze hun ervaring, expertise en passie kunnen delen.

Het lidmaatschap van de Club van 100 van Stichting GymPOWER is per jaar en geeft beide partijen de optie tot verlenging indien gewenst. Tussentijdse opzegging is mogelijk, zonder restitutie. We danken alle voorgaande en huidige Vrienden van GymPOWER voor hun bijdrage en vertrouwen voor een vruchtbare samenwerking die bijdraagt aan het werk van Stichting GymPOWER voor de artistieke en gymnastische sporten.

Wil je meer weten over Stichting GymPOWER, haar Club van 100 en activiteiten en wat ze voor jouw bedrijf, organisatie, club, sport, sporters, trainers/coaches of evenement kan betekenen, neem dan contact op met het Bestuur van Stichting GymPOWER via gympower-algemeen@outlook.com