Actueel op GP
Home » Geen categorie » Wie in de Nederlandse sportwereld durft aan te haken bij de wereldwijde trend #metoo #Ihave
Wie in de Nederlandse sportwereld durft aan te haken bij de wereldwijde trend #metoo #Ihave

Wie in de Nederlandse sportwereld durft aan te haken bij de wereldwijde trend #metoo #Ihave

ROTTERDAM – De Oekraïnse Tatiana Gutsu en de Amerikaanse McKayla Maroney, voormalig Olympisch turnkampioenes van 1992 en 2012, hebben op 17 en 18 oktober 2017 zich gevoegd bij vrouwen die wereldwijd gehoor hebben gegeven aan de oproep van actrice Alyssa Milano om seksuele intimidatie onder de aandacht te brengen met persoonlijke verhalen via twitter met de hashtag #metoo welke ook beantwoord worden door mannen met hun verhalen met de hashtag #Ihave Wie in de Nederlandse sportwereld durft aan te haken bij deze wereldwijde trend met een boodschap?!

Beide voormalige topturnsters doen schokkende onthullingen over verkrachting en aanranding door respectievelijk de meervoudig Olympisch kampioen van Barcelona 1992 en levende turnlegende Vitaly Scherbo en Larry Nasar, de voormalige Bondsarts van de Amerikaanse gymnastiekfederatie tegen wie al een paar jaar een rechtszaak loopt op grond van een groot aantal van dezelfde soort aanklachten. Het tijdsbestek van ruim twintig dat beide verhalen bestrijken, is opvallend.  De reactie van Scherbo op de onthulling van Gutsu is nog niet algemeen bekend. Beiden turnden zich naar de Olympische titel op dezelfde Spelen en zijn naar de Verenigde Staten geïmmigreerd waar ze allebei een eigen turnschool zijn begonnen.

De onthullingen op social media hebben veel losgemaakt in de online community in de turnsportwereld. De reacties zijn verdeeld. Velen bewonderen hun moed om te praten hierover, anderen zetten vraagtekens bij hun verhaal of de media waarop deze beschuldigingen worden gedaan. Eén ding is iedereen het in ieder geval wel over het algemeen over eens: sporters verdienen het om in bescherming genomen te worden tegen misbruik en intimidatie van welke aard ook.

Seksuele intimidatie is één van de grootste taboes in de (gym)sportwereld, zeker in Nederland. De NOC*NSF heeft in mei 2017 een commissie ingesteld onder leiding van oud-minister De Vries om onderzoek te doen naar seksueel misbruik in de sport na diverse getuigenissen in de media van (oud)sporters over hun (voormalige) coach. Eerder onderzoek wees uit dat er sprake zou kunnen zijn van minstens 200.000 slachtoffers, maar dat er jaarlijks maar veertig meldingen binnen komen. De Commissie De Vries, bestaande uit ook een oud-staatssecretaris en een oud-rechter, moet onderzoeken waarom dit aantal zo laag is en deed daarom een beroep aan slachtoffers van seksueel misbruik in de sport zich te melden bij haar. Doch eind september deed Slachtofferhulp Nederland nogmaals een oproep, omdat het aantal slachtoffers die zich gemeld hebben, zeer laag is gebleven. De organisatie die bijdraagt aan het onderzoek had tot dan slechts twintig meldingen ontvangen.

De afgelopen twee decennia zijn er in Nederland een aantal (voormalige) topturnsters geweest die naar buiten kwamen met verhalen over intimidatie en (geestelijke) mishandeling, maar voor zover bekend hebben alleen Ellen Ten Damme (in haar autobiografische showtour ‘Thuis met Ellen’ waarin ze o.a. al turnend aan gordels op een balk herinneringen terughaalde aan haar turnsportcarrière) en Verona van de Leur (in haar biografie geschreven door Vincent de Vries) het openlijk over seksuele intimidatie en seksueel misbruik door een trainer/coach gehad. Wie zich lang genoeg in de wandelgangen van de (gym)sportwereld begeeft, hoort en kent weldra genoeg verhalen over al dan niet vermeend seksueel misbruik of seksuele intimidatie die vaak niet gemeld wordt bij de desbetreffende vertrouwenspersonen en instanties, ‘omdat er toch niets mee gebeurt’ en ‘de angst regeert’, maar alle betrokkenen en de sporten zouden het verdienen dat één en ander goed uitgezocht en opgelost wordt. Het vragen van een VOG-verklaring alleen blijkt in de praktijk niet afdoende, vertrouwenspersonen blijken kennelijk de neigingen naar de doofpot te versterken.

De nieuwe Directeur van gymnastiekunie KNGU, Marieke van der Plas, die op zaterdag 14 oktober 2017 het KNGU Congres voor trainers en coaches opende, benadrukte in één van haar eerste interviews, met GymPOWER Sportmagazine, het belang van transparantie en samenwerking in de gymsportwereld en nam een voorschot op het rapport van Commissie De Vries van het NOC*NSF, dat eind 2017 aan de KNGU en alle andere sportbonden in Nederland aanbevelingen gaat doen op grond van hun onderzoek in de afgelopen maanden. Juist omdat gymnastische disciplines contactsporten zijn waarbij sprake is van gezag- en machtsverhoudingen en jonge leeftijdscategorieën, is het noodzakelijk om een protocol voor sporters, coaches en alle betrokken begeleiders vast te stellen in de bond en de club en toe te zien dat deze nageleefd wordt, om een veilig sportklimaat te realiseren en te garanderen om seksuele intimidatie en seksueel misbruik geen kans te geven.

De vraag is nu: wie durft naar voren te stappen en een lans te breken door zijn of haar verhaal te doen, want als iedereen zwijgt zal de noodzaak om seksuele intimidatie en seksueel misbruik aan ta pakken nooit blijken #metoo #Ihave #wievolgt

Meer informatie is te vinden op de website van de NOS over de Commissie De Vries en de oproep van Slachtofferhulp Nederland, alsmede de Gazet van Antwerpen over de trends #metoo en #Ihave. De onthulling van McKayla Maroney is te vinden op Twitter en Tatiana Gutsu op Facebook.

Artikel © GymPOWER Sportmagazine | Tekst en graphic © Redactie GymPOWER Sportmagazine